Regionální poslanecká kancelář

Dlouhá třída 473/23, 736 01  Havířov-Město

Otevírací doba
Po  14:00 - 17:00

Asistentka Markéta Nowaková
E-mail: nowakovam@psp.czChcete mi sdělit své náměty či dotazy? Vyplňte formulář.

 Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zajištění zpětné vazby ke vzkazu předanému prostřednictvím tohoto formuláře a další komunikace, která s tímto souvisí. 


Informace o zpracování osobních údajů
Níže se můžete seznámit s informacemi o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s předáním vzkazu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Informace o zpracování osobních údajů čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (Nařízení):
Správce osobních údajů: belicaj@psp.cz


Rozsah poskytovaných osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, předaná zprávaÚčel poskytování osobních údajů: zajištění zpětné vazby ke vzkazu předanému prostřednictvím kontaktního formuláře a další komunikace, která s tímto souvisí. Doba zpracování osobních údajů: po dobu splnění účelu, tj. zajištění zpětné vazby ke vzkazu a další komunikace, která s ním souvisí.
Třetí osoby (zpracovatelé), které mohou mít přístup k osobním údajům: Správce pro zajištění zpracování osobních údajů využívá také své asistenty. Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Poučení o právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na email (doplnit). Poskytnutí souhlasu je nicméně podmínkou pro zajištění zpětné vazby k Vámi předanému vzkazu. V případě, že udělený souhlas odvoláte, nebude též možné zajistit zpětnou vazbu k Vašemu vzkazu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jako subjekt osobních údajů máte dle čl. 15 a násl. Nařízení právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. K výkonu těchto práv se můžete kdykoliv obrátit na email belicaj@psp.cz


V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte též právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Josef Bělica