Regionální poslanecká kancelář

Dlouhá třída 473/23, 736 01  Havířov - Město

Otevírací doba
Po  14.00 - 17:00

Asistentka Markéta Nowaková

E-mail: nowakovam@psp.cz

V pondělí 1. 7. 2019 bude regionální poslanecká kancelář uzavřena.


Chcete mi sdělit své náměty či dotazy? Vyplňte formulář.

 Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zajištění zpětné vazby ke vzkazu předanému prostřednictvím tohoto formuláře a další komunikace, která s tímto souvisí. 


Informace o zpracování osobních údajů
Níže se můžete seznámit s informacemi o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s předáním vzkazu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Informace o zpracování osobních údajů čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (Nařízení):
Správce osobních údajů: info@josefbelica.cz


Rozsah poskytovaných osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, předaná zprávaÚčel poskytování osobních údajů: zajištění zpětné vazby ke vzkazu předanému prostřednictvím kontaktního formuláře a další komunikace, která s tímto souvisí. Doba zpracování osobních údajů: po dobu splnění účelu, tj. zajištění zpětné vazby ke vzkazu a další komunikace, která s ním souvisí.
Třetí osoby (zpracovatelé), které mohou mít přístup k osobním údajům: Správce pro zajištění zpracování osobních údajů využívá také své asistenty. Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Poučení o právech

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním požadavku na email (doplnit). Poskytnutí souhlasu je nicméně podmínkou pro zajištění zpětné vazby k Vámi předanému vzkazu. V případě, že udělený souhlas odvoláte, nebude též možné zajistit zpětnou vazbu k Vašemu vzkazu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jako subjekt osobních údajů máte dle čl. 15 a násl. Nařízení právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. K výkonu těchto práv se můžete kdykoliv obrátit na email info@josefbelica.cz


V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte též právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Josef Bělica