MOJE AKTIVITY


  • V červenci jsem věnoval finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na rehabilitace malému Ondrovi, který se narodil v lednu 2017 jako nedonošené miminko. Byla mu diagnostikována dětská mozková obrna a to levostranná hemiparéza. Jelikož se nemoc vyvíjí, tak začíná u Ondráška přecházet do kvadruparézy. Pevně věřím, že se díky rehabilitacím Ondrův stav postupně zlepší👍. Své náměty, komu mohu pomoci, zasilejte na e-mail charita.belica@seznam.cz 💻
  • V čevenci jsem se rozhodl zaplatit tábor pro mladšího ze sourozenců Schindlerových, které jsem již v dubnu finančně podpořil a to pro Honzíka.

  • 1. 6. 2018 byl mezinárodní den dětí. Tak jsem se rozhodl, že obdaruji děti z Dětského domova v Havířově.     Dne 2. 6. 2018 jsem navštívil děti z Dětského domova v Havířově a věnoval jsem jim balíčky.
  • 22. 5. 2018 jsem rád pozval všechny děti ze ZŠ gen. Svobody v Havířově na oběd a to v rámci exkurze Poslanecké sněmovny.
  • V květnu jsem částkou 5.000,-Kč podpořil Santé - centrum ambulantních a pohybových služeb v Havířově. 16. 5.  2018 jsem byl na návštěvě Santé a jejich klientů. Rozhodl jsem se podpořit jejich činnost darem. Podívejte se co pro mne vyrobili. Nejenom, že rád griluji, ale dostal jsem i ručně tkané koberce/běhouny.

  • V dubnu jsem podpořil částkou 5.000,-Kč sourozence Schindlerovy, kteří nedávno přišli o otce. Finanční příspěvek bude použitý na studia Adama a Jana.
  • Ve středu 28. března 2018 jsem finančně podpořil částkou 3.000,-Kč prostřednictvím ROTARY CLUBU OSTRAVA CITY děti z Dětského domova v Karviné a také všechny děti, které na Velikonoční jarmark přišly. Děti se účastnily Velikonočního jarmarku v Zámečku Petrovice u Karviné a  získaly za splnění úkolů dárečky.  • V pátek 16. března 2018 se na Základní škole Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná uskutečnil školní projekt "Čteme s kamarády". Rád jsem četl žákům III. C z knihy Děti z Bullerbynu, pak žákům VI. A z knihy Mikulášovy patálie.  • Finanční dar 5000,-Kč jsem předal  Střední škole, Základní a Mateřské škole, Karviná, p.o. - Komenského 614/2, 735 06. Karviná - Nové Město


  • V lednu 2018 jsem podpořil částkou 5.000,-Kč rodinu postiženou rodinnou tragédií v období loňských Vánoc.