Jsem český politik a podnikatel. V listopadu 2018 jsem se stal primátorem města Havířova. Od října 2017 jsem poslancem Parlamentu České republiky, od roku 2016 jsem zastupitel Moravskoslezského kraje a  od roku 2014 jsem byl zastupitel a radní (později i náměstek primátorky) města Havířova. Také  jsem byl členem předsednictva hnutí ANO 2011 do roku 2019.

Narodil jsem se v roce 1978 v Havířově. Vystudoval jsem Fakultu strojní a Fakultu hornicko-geologickou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, FTVS - Trenérskou školu Univerzity Karlovy a Fakultu veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. Ve své podnikatelské praxi jsem se zabýval mezinárodním obchodem.

Za ANO 2011 zasedám od roku 2014 v zastupitelstvu města Havířova a  od listopadu 2018 jsme primátorem města Havířova. V krajských volbách 2016 jsem získal zastupitelský mandát v Moravskoslezském kraji. V dalším roce jsem úspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny a tento mandát jsem obhájil i ve volbách v roce 2021.

V rámci hnutí ANO 2011 jsem od roku 2014 zastával pozici oblastního předsedy oblasti Karvinsko. V roce 2015 a 2022 jsem byl zvolen předsedou krajské organizace Moravskoslezského kraje, a v roce 2017 jsem byl na celostátním sněmu zvolen členem předsednictva hnutí. 

Specializuji se na mezinárodní obchod a obchod obecně. Od cca 14 let se věnuji aktivně karate, jsem držitelem 4. danu. V Karate jsem reprezentoval naši vlast 10 let ve sportovním zápase kumite v těžké váze. S manželkou Janou vedeme oddíl sportovního karate přes 25 let, Naším oddílem prošly stovky dětí. Jsem ženatý, mám tři děti a trvale žiji v Havířově.