Jsem český politik a podnikatel. V listopadu 2018 jsem se stal primátorem města Havířova. Od října 2017 jsem poslancem Parlamentu České republiky, od roku 2016 jsem zastupitel Moravskoslezského kraje a  od roku 2014 jsem byl zastupitel a radní (později i náměstek primátorky) města Havířova. Také  jsem byl členem předsednictva hnutí ANO do roku 2019.

Narodil jsem se v roce 1978 v Havířově. Vystudoval jsem Fakultu strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a FTVS - Trenérskou školu Univerzity Karlovy. Mé další kroky vedly do podnikatelské sféry, zabýval jsem se mezinárodním obchodem.

Za ANO zasedám od roku 2014 v zastupitelstvu města Havířov a  od listopadu 2018 jsme primátorem města Havířova. V krajských volbách 2016 jsem získal zastupitelský mandát v Moravskoslezském kraji. V dalším roce jsem úspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny.

V rámci hnutí ANO jsem po vstupu od roku 2014 zastával pozici oblastního předsedy oblasti karvinsko. V roce 2015 jsem byl zvolen předsedou krajské organizace Moravskoslezského kraje, a v roce 2017 jsem byl na celostátním sněmu zvolen členem předsednictva hnutí.

Specializuji se na mezinárodní obchod a obchod obecně. Od cca 14 let se věnuji aktivně karate, jsem držitelem 3. danu. V Karate jsem reprezentoval naši vlast 10 let ve sportovním zápase kumite v těžké váze. S manželkou Janou vedeme oddíl sportovního karate přes 20 let, Naším oddílem prošly stovky dětí. Jsem ženatý, mám tři děti a trvale žiji v Havířově.